Rólam

HOZZÁÉRTÉS-MAXIMALIZMUS-A SZAKMA IRÁNTI ELKÖTEKEZŐDÉS és ALÁZAT! Ez vagyok én,InKa...
Szerintem kevés ember nem ismer ebben a szakmában...

- Több mint 15 év tapasztalat

- 30, 45, 60, 90 perces szeánszok

- full RETUSÁLATLAN képekkel

- megannyi komment és beszámoló...

- ERŐTELJESEBB, ÁTMOZGATÓ jellegű PROFESSZIONÁLIS MASSAGE, könyökkel, alkarral, kimozgatásokkal, ínszalagok nyújtásával/ nem simogatás!/

-LÁVAKÖVES-, és RÓZSAKVARCOS massage/hot télen and cold nyáron/, INTENZÍV, MÉREGTELENÍT, REUMATOLÓGIAI bántalmakra...

-KÖPÖLYÖZÉS
A letapadt, fellazíthatatlan, összefüggő görcsös rostok megoldására...

- Lingam TANTRA jelleggel, elnyújtott, többszöri visszatartással, mellyel késleltethető az orgazmus a magánéletben, magmegtartás, energiák visszafordítása a bensőbe, spiitualitás... Ez egy IGEN INTENZÍV intim- masszázs, mely a gyors és lassú szakszerű mozdulatok váltakoztatásával elért, fantasztikus élménnyé lesz a páciensben, magas fokú stresszoldó hatás és nemkülönben egy mélyről előtörő orgazmus a végkifejlet...


Előtte, utána természetesen zuhanyzási lehetőség biztosított higiénikus környezetben, INGYENES PARKING!

Időpont-foglalás nagyon min. 15 perccel előtte!

Érdemes nézni a szabad időpontok miatt az oldalt, mert tőlem telhetően naprakész és így könnyebben be tudtok jelentkezni hozzám!

CSAK SZÁMKIJELZÉSSEL veszek fel HÍVÁSOKAT! SMS-ekre NEM reagálok!

Azok hívjanak, akik egy SZÍNVONALAS, EROTIKUS-MASSAGE-'ÉLMÉNYBEN' szeretnének részesülni és képesek csatlakozni ehhez...

InKaUNDERSTANDING-MAXIMALISM-COMMITMENT TO THE PROFESSION and HUMILITY! It's me, InKa...
I don't think there are many people in this business who don't know me...

- More than 15 years of experience

- 30, 45, 60, 90 minute sessions

- full of UNRETOUCHED images

- so many comments and reports...

- A MORE POWERFUL, MOVEMENT PROFESSIONAL MASSAGE, with elbows, forearms, stretching, stretching of ligaments/ not stroking!/

-LAVA STONE- and ROSE QUARTZ massage/hot in winter and cold in summer/, INTENSIVE, DETOX, for RHEUMATOLOGICAL ailments...

-CUPPING
To solve stuck, unbreakable, connected spasmodic fibers...

- Lingam with TANTRA character, extended, multiple restraints, which can delay the orgasm in private life, core retention, turning energies back inside, spirituality... This is a VERY INTENSIVE intimate massage, achieved by alternating fast and slow professional movements, it will be a fantastic experience in the patient, a high degree of stress-relieving effect and, otherwise, an orgasm coming from deep is the end result...


Before and after, of course, a shower is provided in a hygienic environment, FREE PARKING!

Appointment booking very min. 15 minutes before!

It's worth looking at the website for free appointments, because it's as up-to-date as possible, so you can register with me more easily!

I ONLY answer CALLS WITH NUMBER DISPLAY! I do NOT respond to SMS!

Those who want to receive a COLORFUL, EROTIC MASSAGE 'EXPERIENCE' and are able to join this should call...

InKa


VERSTÄNDNIS-MAXIMALISMUS-ENGAGEMENT FÜR DEN BERUF und DEMUT! Ich bin es, InKa...
Ich glaube nicht, dass es in diesem Geschäft viele Leute gibt, die mich nicht kennen …

- Mehr als 15 Jahre Erfahrung

- 30, 45, 60, 90-minütige Sitzungen

- voller UNRETOUCHIERTER Bilder

- so viele Kommentare und Berichte...

- EINE KRÄFTIGERE, BEWEGUNGSPROFESSIONELLE MASSAGE mit Ellbogen, Unterarmen, Dehnung, Dehnung der Bänder/ nicht Streicheln!/

-LAVASTEIN- und ROSENQUARZ-Massage/heiß im Winter und kalt im Sommer/, INTENSIV, DETOX, bei rheumatologischen Beschwerden...

- SCHRÖPFEN
Zur Lösung festsitzender, unzerbrechlicher, verbundener krampfhafter Fasern...

- Lingam mit TANTRA-Charakter, ausgedehnte, mehrfache Fesseln, die den Orgasmus im Privatleben verzögern können, Kernretention, Energien nach innen kehren, Spiritualität... Dies ist eine SEHR INTENSIVE Intimmassage, die durch abwechselnde schnelle und langsame professionelle Bewegungen erreicht wird wird für den Patienten ein fantastisches Erlebnis sein, ein hohes Maß an stressabbauender Wirkung und ansonsten ist ein Orgasmus aus der Tiefe das Endergebnis...


Vorher und nachher ist selbstverständlich für eine hygienische Dusche gesorgt, KOSTENLOSES PARKEN!

Terminbuchung sehr min. 15 Minuten vorher!

Es lohnt sich, einen Blick auf die Website für freie Termine zu werfen, denn sie ist so aktuell wie möglich, sodass Sie sich einfacher bei mir anmelden können!

Ich beantworte Anrufe NUR MIT NUMMERANZEIGE! Ich antworte NICHT auf SMS!

Wer ein FARBENFARBENES, EROTISCHES MASSAGE-ERLEBNIS erleben möchte und dabei sein kann, ruft bitte an...

InKa